2% z vašich daní…

Milí rodičia pomôžte nám a venujte nám 2%
z Vašich daní.

Ďakujeme 🙂


Údaje potrebné na poukázanie 2% z dane:

Názov:    SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo:      Šulekova 35, 811 03 Bratislava

Ak je v tlačive zvlášť kolónka na IČO a zvlášť kolónka na SID vpíše sa:
IČO: 17319617, SID: 445

Ak je v tlačive kolónka iba na IČO (ako 12-miestne číslo) vpíše sa:
173196170445

Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate