GDPR ochrana osobných údajov

V súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov
v materskej škole Šulekova 35 zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

Zodpovednú osobu, môžete kontaktovať na emailovej adrese zo@eurotrading.sk

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo