Darujte 2% z dane…

Ďakujeme vám za každoročné poukázanie 2% z vašich daní.
Veríme, že aj tento rok sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie
„Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova“ a prispejete tak k mnohým
zlepšeniam v našej škôlke.

KAM POUKÁZAŤ 2% Z DANE?
Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova 35, 811 03 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617 SID 445
Bankové spojenie Tatrabanka Bratislava
č. účtu IBAN : SK3311000000002662455134

TLAČIVO

Dôležitý oznam!

V dôsledku prevencie výskytu koronavírusu
budú od 10.3.2020 do odvolania zatvorené všetky základné, umelecké
a materské školy v Bratislave.

Prevádzka Materskej školy, Šulekova 35, bude z preventívnych dôvodov prerušená v čase od 10.3.2020 do odvolania.

O zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky
a na výveske na vchode do MŠ. Zo stravy budú deti automaticky odhlásené.

Pre bližšie informácie o mimoriadnej situácií a odporúčaných opatreniach navštívte autorizovanú web stránku o Korona víruse

CORONA INFO WEB