Darujte 2% z dane…

Ďakujeme vám za každoročné poukázanie 2% z vašich daní.
Veríme, že aj tento rok sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie
„Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova“ a prispejete tak k mnohým
zlepšeniam v našej škôlke.

KAM POUKÁZAŤ 2% Z DANE?
Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova 35, 811 03 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617 SID 445
Bankové spojenie Tatrabanka Bratislava
č. účtu IBAN : SK3311000000002662455134

TLAČIVO