Dôležitý oznam!

V dôsledku prevencie výskytu koronavírusu
budú od 10.3.2020 do odvolania zatvorené všetky základné, umelecké
a materské školy v Bratislave.

Prevádzka Materskej školy, Šulekova 35, bude z preventívnych dôvodov prerušená v čase od 10.3.2020 do odvolania.

O zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky
a na výveske na vchode do MŠ. Zo stravy budú deti automaticky odhlásené.

Pre bližšie informácie o mimoriadnej situácií a odporúčaných opatreniach navštívte autorizovanú web stránku o Korona víruse

CORONA INFO WEB