Pedagógovia

V našej materskej škole pôsobí tím kvalitných pedagógov s dlhoročnou praxou
v oblasti výchovy a vzdelávania.

Pod vedením riaditeľky Mgr.Svetlany Radakovičovej pracuje v šiestich triedach
12 pedagogických zamestnancov, 3 prevádzkoví zamestnanci a 4 zamestnanci kuchyne.

V súčasnosti prevádzkujeme šesť tried pomenovaných ako:

KURIATKA

Tiedna učiteľka
Monika Tomíková

Učiteľka
Adriana Havranová

ŽABKY

Riaditeľka MŠ
Mgr. Svetlana Radakovičová 
Triedna učiteľka
Bc. Gabriela Lebec

ZAJKOVIA

Tiedna učiteľka
Katarína Chalamová
Učiteľka
Janka Mašková  

MAČICKY

Tiedna učiteľka
Mgr. Andrea Pavlíková
Učiteľka
Pamela Brunovská

PSÍČKOVIA

Tiedna učiteľka
Mgr. Alžbetka Hlavnová
Učiteľka
Janka Šuterová

LIENKY

Zástupkyňa riad. MŠ
Gabriela Wertlenová
Triedna učiteľka
Eva Bauerová 


Prevádzkoví zamestnanci

Dana Zlatohlávková
Sylvia Prokešová

Zamestnanci jedálne

Ing.Eva Ťažká (vedúca školskej jedálne)
Iveta Dujničová
Dáša Turiničová
Blanka Kozačková