Pedagógovia

V našej materskej škole pôsobí tím kvalitných pedagógov s dlhoročnou praxou
v oblasti výchovy a vzdelávania.

Pod vedením riaditeľky Mgr.Svetlany Radakovičovej pracuje v šiestich triedach
12 pedagogických zamestnancov, 3 prevádzkoví zamestnanci a 4 zamestnanci kuchyne.

V súčasnosti prevádzkujeme šesť tried pomenovaných ako:

KURIATKA

Tiedna učiteľka
Mgr. Alžbeta Hlavnová
Učiteľka
Janka Šuterová

ŽABKY

Riaditeľka MŠ
Mgr. Svetlana Radakovičová 
Triedna učiteľka
Katarína Chalamová

ZAJKOVIA

Tiedna učiteľka
Adriana Havranová
Učiteľka
Monika Tomíková

MAČICKY

Tiedna učiteľka
Janka Mašková
Učiteľka
Bc. Gabriela Lebec

PSÍČKOVIA

Tiedna učiteľka
Pamela Brunovská
Učiteľka
Eva Bauerová

LIENKY

Zástupkyňa riad. MŠ
Gabriela Wertlenová
Triedna učiteľka
Mgr. Andrea Pavlíková


Prevádzkoví zamestnanci

Dana Zlatohlávková
Sylvia Prokešová

Zamestnanci jedálne

Ing.Eva Ťažká (vedúca školskej jedálne)
Blanka Kozačková