Pedagógovia

V našej materskej škole pôsobí tím kvalitných pedagógov s dlhoročnou praxou v oblasti výchovy a vzdelávania. Pod vedením riaditeľky Mgr. Zuzany Daniškovej pracuje v šiestich triedach 12 pedagogických zamestnancov, 3 prevádzkoví zamestnanci a 4 zamestnanci kuchyne.


Prevádzkujeme šesť tried pod názvami:


KURIATKA

Tiedna učiteľka
Eva Bauerova
Učiteľka
Jana Mašková


ZAJKOVIA
Tiedna učiteľka
Pamela Brunovská
Učiteľka
Mgr. Alžbeta Hlavnová


PSÍČKOVIA
Tiedna učiteľka
Bc. Gabriela Lebec
Učiteľka
Mgr. Andrea Pavlíková


ŽABKY
Riaditeľka MŠ
Mgr. Zuzana Danišková
Triedna učiteľka
Jana Šuterová


MAČIČKY
Tiedna učiteľka
Monika Tomíková
Učiteľka
Adriana Havranová


LIENKY
Zástupkyňa riaditeľky MŠ
Gabriela Wertlenová
Triedna učiteľka
Katarína Chalamová

Zamestnanci jedálne

Vedúca školskej jedálne
....
Hlavná kuchárka
....
Pomocné kuchárky
....

Prevádzkoví zamestnanci

Dana Zlatohlávková
Sylvia Prokešová
Alexandra Šafárová