Pedagógovia

V našej materskej škole pôsobí tím kvalitných pedagógov s dlhoročnou praxou v oblasti výchovy a vzdelávania. Pod vedením riaditeľky Mgr.Svetlany Radakovičovej pracuje v šiestich triedach 12 pedagogických zamestnancov, 3 prevádzkoví zamestnanci a 4 zamestnanci kuchyne.


Prevádzkujeme šesť tried pod názvami:


KURIATKA

Tiedna učiteľka
Mgr. Alžbeta Hlavnová
Učiteľka
Janka Šuterová


ZAJKOVIA
Tiedna učiteľka
Adriana Havranová
Učiteľka
Monika Tomíková


PSÍČKOVIA
Tiedna učiteľka
Pamela Brunovská
Učiteľka
Eva Bauerová


ŽABKY
Riaditeľka MŠ
Mgr. Svetlana Radakovičová
Triedna učiteľka
Katarína Chalamová


MAČIČKY
Tiedna učiteľka
Janka Mašková
Učiteľka
Bc. Gabriela Lebec


LIENKY
Zástupkyňa riaditeľky MŠ
Gabriela Wertlenová
Triedna učiteľka
Mgr. Andrea Pavlíková

Prevádzkoví zamestnanci

Dana Zlatohlávková
Sylvia Prokešová

Zamestnanci jedálne

Vedúca školskej jedálne
Ing.Eva Ťažká
Blanka Kozačková