Dôležitý oznam!

Prevádzka Materskej školy sa obnovuje
od 01.06.2020

Prečítajte si prosím organizačné pokyny:


Vážení rodičia!

V zmysle rozhodnutia ministra školstva, od 1.6.2020 dochádza k otvoreniu materských škôl, s rešpektovaním opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Na základe dohody so zriaďovateľom, všetky materské školy v pôsobnosti MČ BA Staré mesto majú až do odovolania.

Čas prevádzky od 7.30 hod do 16.30 hod.

Žiadame Vás o rešpektovanie a dodržiavanie nasledovných pokynov:

  • príchod do MŠ: 7.30 – 8.30 hod.
  • dieťa privádza do materskej školy a odvádza z materskej školy  len osoba žijúca s dieťaťom v spoločnej domácnosti (ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov),
  • dieťa prejde každodenným ranným zdravotným filtrom, ktorý bude vykonávať poverený zamestnanec materskej školy pred hlavným vstupom do budovy materskej školy (ranné meranie teploty dieťaťa  aj sprevádzajúcej osoby v prípade, že vstupuje do budovy materskej školy, povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy a dezinfekcia rúk všetkých osôb vstupujúcich do budovy),
  • rodič/zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2),
  • rodič/zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy  podpisuje denne Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6),
  • rodič/zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy,
  • rodič/zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky,
  • rodič/zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba, v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy
  • rodič/zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba bezodkladne nahlási  karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Na základe Vašej záväznej prihlášky sú deti rozdelené do skupín po max. 15detí. Zoznamy detí a tried, do ktorých sú deti zaradené budú v pondelok 1.6.2020
umiestnené pri hlavnom vstupe do budovy. 

   VYHLÁSENIE            PREHLÁSENIE


Veľké poďakovanie…

Online kreatívne kurzy

Vážení rodičia a členovia záujmových útvarov/ krúžkov,
v momentálnej situácii, spôsobenej vírusom Covid – 19, ktorá si vyžaduje karanténne opatrenia, naďalej ostáva priama záujmová činnosť nášho Centra voľného času prerušenáv zmysle pokynov MŠVVaŠ.
Činnosť krúžkov sme preniesli do virtuálneho prostredia na našom webovom sídle www.mojvolnycas.eu a tiež na Facebooku CVČ Štefánikova, na ktorých zverejňujeme každý deň od 14:00 hod. fotonávody a pokračujúce časti Kvízmánie.

Pretože sa stále nemôžeme stretávať osobne a už nám chýbate, pripravili sme pre vás rozšírenú elektronickú verziu výtvarnej záujmovej činnostia Kvízmánie, pri ktorých sa aj uvidíme.
Spúšťame pre Vás online záujmovú činnosť so všetkými našimi vedúcimi krúžkov, s ktorými môžete prebudiť aj na diaľku svojho tvorivého ducha.

Odkazy na jednotlivé online vyučovania nájdete tu:

Každy deň v čase od 13:00 do 15:00 hod. budú s vami online tvoriť:

ZUZKA   TINKA   ĽUBO


Každy deň v čase od 14:00 do 16:00 hod. budú pre vbudú s vami online tvoriť:

MEGI   JARMILA

Jednotlivé linky sú neobmedzené, môžete sa pripojiť k tomu lektorovi, ktorého téma vás zaujme. Na link stačí kliknúť a ste v skupine. 😀 V prípade záujmu vám zašleme rozvrh na najbližší týždeň. Môžete nás kontaktovať aj priamo cez skype.

Keď doma tvoríte, pochváľte sa nám a pošlite foto, veľmi nás to poteší.
Vaše výtvory nám môžete poslať na mailovú adresu: cvcba1@gmail.com a pripíšte aj svoje meno a priezvisko a krúžok, ktorý u nás navštevujete.

Veľmi sa na Vás tešíme.
S prianím pevného zdravia a kreatívneho ducha vaše
Centrum voľného času
Štefánikova 35
811 04 Bratislava

Elastic Babytime

Vážení rodičia,
radi by sme touto cestou poskytli oficiálne vyjadrenie ohľadom tanečného krúžku Elastic Babytime. Vzhľadom na vzniknutú situáciu so zatvorením šk. zariadení nebude s najväčšou pravdepodobnosťou možné v tomto šk. roku krúžok dokončiť. Nespotrebované školné, ktoré máte uhradené, sa automaticky presúva na ďalší šk. rok.
V prípade, že Vaše dieťa nastupuje v septembri do školy, prosíme dajte nám to vedieť na mail uvedený nižšie. V tomto prípade bude školné samozrejme vrátené.
Veríme, že sa vzniknutá situácia čím skôr upokojí a v septembri sa v zdraví a pohode opäť zapojíme do bežného školského života.

Prajeme všetkým veľa síl, zdravia a pohody.

ELASTIC BABYTIME
info@elastic.sk

Darujte 2% z dane…

Ďakujeme vám za každoročné poukázanie 2% z vašich daní.
Veríme, že aj tento rok sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie
„Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova“ a prispejete tak k mnohým
zlepšeniam v našej škôlke.

KAM POUKÁZAŤ 2% Z DANE?
Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova 35, 811 03 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617 SID 445
Bankové spojenie Tatrabanka Bratislava
č. účtu IBAN : SK3311000000002662455134

TLAČIVO