Aktivity

Jednorázové aktivity

 • bábkové divadelné predstavenia
 • koncertné vystúpenia
 • žonglérske a kúzelnícke vystúpenia
 • jesenná strašidielková slávnosť
 • vybrané pamätné dni z enviromentálneho kalendára
 • Mikuláš, Vianočná besiedka pre rodičov
 • fašiangový karneval
 • poldenné výlety a tematické exkurzie
 • návšteva mestskej knižnice
 • enviromentálne programy
 • besiedka ku dňu rodiny
 • športová Olympiáda MŠ
 • spoločenské akcie so ZŠ Mudroňova
 • týždeň radosti k MDD
 • pasovačka predškolákov

Dlhodobejšie aktivity

 • krúžok jazyka anglického – Anglický jazyk so súkromnou lektorkou
 • keramický krúžok – Centrum voľného času
 • tanečný krúžok v spolupráci s agentúrou ELASTIC
 • dopravné ihrisko
 • detské fitness