Letná činnosť v mesiacoch Júl, August

Pokyny a informácie pre mesiace Júl, August 2020

Od 1.7.2020 prebieha v Materskej škole Šulekova 35, letná činnosť
pre prihlásené deti.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 hod do 17.00 hod.

Nahlasovanie neprítomnosti detí (platí aj pre odhlasovanie zo stravy)
urobte najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti (alebo vopred)
telefonicky na čísle 02/54415585, alebo osobne v MŠ.

V prípade nahlasovania neprítomnosti na viac dní (dovolenka, predĺžený víkend),
žiadame aj o uvedenie miesta pobytu.

Pri opätovnom nástupe do MŠ je nutné riadiť sa pokynmi MVSR a RUVZ
(dodržanie karantény, negatívny COVID-19 test,....)

Záujmové krúžky – info

Vážení rodičia a členovia záujmových útvarov/krúžkov,
znovu otvorenie Centra voľného času, Štefánikova 35, BA (CVČ) je závislé od rozhodnutia nášho zriaďovateľa a tiež odporúčania hlavného hygienika SR. K dnešnému dňu k tomuto rozhodnutiu ešte nedošlo, dovoľujeme si Vás preto informovať, že k 1. júnu 2020 CVČ neotvoríme.

Štandardne, podľa plánu práce na školský rok 2019/2020, krúžková činnosť v našom CVČ končí dňa 05.06.2020. Po ukončení krúžkovej činnosti sa pripravujeme na letnú činnosť, o ktorej sa všetko potrebné dozviete na našom webovom sídle www.mojvolnycas.eu.

Naďalej aj v prvom júnovom týždni pokračujeme v krúžkovej činnosti vo virtuálnom prostredí. Aby sme sa videli a spolu zabavili aj v budúcom týždni, zasielame vám v prílohe nový rozvrh vysielania – online aktivít Centra voľného času Štefánikova 35, BA.

Do offline aktivít, ktoré uverejňujeme na facebooku, aj na našom webovom sídle, ale aj do ktoréhokoľvek online vysielania sa môžete zapojiť nezávisle od toho, ktorý krúžok nášho CVČ navštevujete a môžete prizvať aj svojich kamarátov – nekrúžkarov.

Rozvrhy pre online aktivity nájdete na adrese:

http://mojvolnycas.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=451003&id=3548

Offline fotonávody a offline časti Kvízmánie nájdete na adrese:

http://mojvolnycas.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=451003&id=3517

Pripojte sa, veľmi sa na Vás tešíme,
s pozdravom

Zuzana Kužmová
Centrum volneho casu
Stefanikova 35
811 04 Bratislava
Tel.: +421 2 524 933 75
www.mojvolnycas.eu

Dôležitý oznam!

Od 15.6. 2020 budú prevádzkové hodiny v MŠ
od 7:00 hod. – 17:00 hod.
bez obmedzenia počtu detí v triedach.

Elastic Babytime

Vážení rodičia,
radi by sme touto cestou poskytli oficiálne vyjadrenie ohľadom tanečného krúžku Elastic Babytime. Vzhľadom na vzniknutú situáciu so zatvorením šk. zariadení nebude s najväčšou pravdepodobnosťou možné v tomto šk. roku krúžok dokončiť. Nespotrebované školné, ktoré máte uhradené, sa automaticky presúva na ďalší šk. rok.
V prípade, že Vaše dieťa nastupuje v septembri do školy, prosíme dajte nám to vedieť na mail uvedený nižšie. V tomto prípade bude školné samozrejme vrátené.
Veríme, že sa vzniknutá situácia čím skôr upokojí a v septembri sa v zdraví a pohode opäť zapojíme do bežného školského života.

Prajeme všetkým veľa síl, zdravia a pohody.

ELASTIC BABYTIME
info@elastic.sk

Darujte 2% z dane…

Ďakujeme vám za každoročné poukázanie 2% z vašich daní.
Veríme, že aj tento rok sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie
„Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova“ a prispejete tak k mnohým
zlepšeniam v našej škôlke.

KAM POUKÁZAŤ 2% Z DANE?
Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova 35, 811 03 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617 SID 445
Bankové spojenie Tatrabanka Bratislava
č. účtu IBAN : SK3311000000002662455134

TLAČIVO