Denný režim

Kuriatka

Čas Formy denných činností
Od 7:00 schádzanie sa detí,hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 Desiata
8:50 – 11:30 vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 12:00 Obed
12:00 – 14:20 odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:20 – 14:35 Olovrant
14:35 – 17:00 osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí

Zajkovia

Čas Formy denných činností
6:45 – 7:30 schádzanie sa detí v triede Mačičky
7:00 – 8:30 hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 desiata
8:50 – 11:30 vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55 obed
11:55 – 14:25 odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40 olovrant
14:40 – 17:00 osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00 – 17:15 rozchádzanie sa detí v triede Mačičky

Žabky

Čas Formy denných činností
6:45 – 8:00 schádzanie sa detí v triede Mačičky
8:00 – 8:30 hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 desiata
8:50 – 11:30 vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55 obed
11:55 – 14:25 odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40 olovrant
14:40 – 16:00 osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
16:00 – 17:15 rozchádzanie sa detí v triede Mačičky

Mačičky

Čas Formy denných činností
Od 6:45 schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 desiata
8:50 – 11:30 vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55 obed
11:55 – 14:25 odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40 olovrant
14:40 – 17:15 osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí

Lienky

Čas Formy denných činností
6:45 – 7:30 schádzanie sa detí v triede Mačičky
7:30 – 9:00 hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
9:00 – 9:15 desiata
9:15 – 12:05 vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
12:05 – 12:25 obed
12:25 – 13:00 odpočinok, osobná hygiena
13:00 – 14:00 krúžková činnosť, odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:00 – 14:15 olovrant
14:15 – 17:00 krúžková činnosť, osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00 – 17:15 rozchádzanie sa detí v triede Mačičky

Psíčkovia

Čas Formy denných činností
6:45 – 7:30 Schádzanie sa detí v triede Mačičky
7:00 – 9:00 Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
9:00 – 9:15 Desiata
9:15 – 12:05 Vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
12:05 – 12:25 Obed
12:25 – 13:00 Odpočinok, osobná hygiena
13:00 – 14:20 krúžková činnosť, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:00 – 14:15 olovrant
14:15 – 17:00 osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00 – 17:15 rozchádzanie sa detí v triede Mačičky