GDPR ochrana osobných údajov

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej materskej škole zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679.
EuroTRADING s.r.o., nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo