Pedagógovia

V našej materskej škole pôsobí tím kvalitných pedagógov s dlhoročnou praxou v oblasti výchovy a vzdelávania. Pod vedením riaditeľky Mgr. Zuzany Daniškovej pracuje v šiestich triedach 12 pedagogických zamestnancov, 3 prevádzkoví zamestnanci a 3 zamestnanci kuchyne.

Mgr. Svetlana Radakovičová
Mgr. Andrea Pavliková

Mgr.Zuzana Danišková-riad.MŠ
Eva Bauerová

Katarína Chalamová
Jana Mašková

Pamela Brunovská
Janka Šuterová

Bc.Gabriela Lebec
Monika Tomíková

lienik

Gabriela Wertlenová-zástupkyňa riad. MŠ
Adriana Havranová


Vedúca školskej jedálne
Helena Hochmannová


Prevádzkoví zamestnanci
Dana Zlatohlávková
Sylvia Prokešová
Alexandra Šafárová