Zoznam potrieb pre deti

Chlapci

Kompletné náhradné oblečenie
Pyžamko (okrem detí v 4 triede)
Prezúvky s pevnou podrážkou a pevnou pätou (nie šlapky)
Cvičky jarmilky (aktívne využívame telocvičňu a fitness)
Kefka na zuby + pohár (okrem detí v triede Kuriatok a Zajkov)
Vankúšik na spanie (kto potrebuje)

dievčatá

Kompletné náhradné oblečenie
Pyžamko (okrem detí v 4 triede)
Prezúvky s pevnou podrážkou a pevnou pätou (nie šlapky)
Cvičky jarmilky (aktívne využívame telocvičňu a fitness)
Hrebeň na vlasy
Kefka na zuby + pohár (okrem detí v triede Kuriatok a Zajkov)
Vankúšik na spanie (kto potrebuje)